Katagoriler
 Dr.Ferhat ÖZDEMİR,ÜVEYSİLİĞE DAİR

 

 

“ÜVEYSİLİĞE DAİR”

 

“Mürşidi hayattayken vefat eden ya da mürşidi batında kalan müritlerin üveysilik yoluyla batına bağlanmaları doğru mudur?” 

 

Üveysilik görmeden bağlanma,sevme,aynı yolun yolcusu olma anlamlarına gelir.Hazreti Peygamber Efendimizi zahiren görmeyen Veysel Karani Hazretleri bir bakıma Üveysilik tarikinin ilk örneği sayılır.

 

Üveysilik, batından yetiştirilme,geçmişte yaşayan evliyaullahtan ruhaniyatından yardım görme,onun tarafından yetiştirilme  sırrını taşır.

 

Batında kalandan yardım görme üç şekilde olur:

 

Mürşit hayattadır.Ancak mürit onu görmeden biat etmiştir.Hazreti Peygamber Efendimizi görmeyen Veysel Karani Hazretleri (ra) buna örnektir.

 

Bir silsileye biat edilmiştir;ancak biat edilen şeyhten değil silsilenin geçmiş büyüklerinden herhangi birinin ruhaniyatıyla eğitilme yolu.İmam Bahauddin Nakşibent, Abdulhalık Gücdevani Hazretleri’nin ruhaniyatıyla terbiye olmuştur.

 

Bir başka usul,mürşit vefat etmiştir;ancak mürit ona rabıtaya devam etmektedir.Burası oldukça tehlikelidir;çünkü vefat eden mürşitten istifade edebilmek velayet mertebesine adım atmakla söz konusu olur.Velayet konağına adım atmamış olanlar hüsrana uğrayabilir.

 

Mürşit  mutlaka hayatta olmalıdır.Aksi halde vefat edene biat edilmesi pek de mantıklı değildir.

 

Bunu bir örnekle pekiştirelim.Hastasınız.Çaresizsiniz.Mürşitten “”medet”istiyorsunuz.Ses yok.Hastalık şifa bulmamış.Oysa mürşit hayattayken her türlü hastalığa şifa vesilesi olan biri.

 

Rüya gördünüz.Rüyanızı anlatamıyorsunuz.

 

Belalara uğradınız istişare edemiyorsunuz.

 

İstişareniz var ulaşamıyorsunuz. Yani her işiniz havada kalıyor.

 

Tek yaptığınız şey vefat eden şeyhin zikrini yapmak.Onu rabıta etmek.

 

Burada duygusal olmamak lazım.Hayatta olan mürşide intisap sünnetine uymak lazım.

 

Efendimiz Aleyhi selam vefat edince yerine Hazreti Ebubekir (ra) geçmedi mi?

 

Vefat eden mürşidin tasarrufu genellikle alınır.Velayeti baki kalır,ancak mürit yetiştirme tasarrufu son bulur.

 

Bu Ricalül Gayp erenlerinde de böyledir.

 

Kırklardan biri vefat edince yerine bir başkası getirilir.Geçmiş dönemde kırklardan olan evliya yaşayan kırkların sahip olduğu tasarruftan mahrumdur.

 

Cennet yurdunda Mevla’nın cemalini izlemekle baş başadır.

 

Bu durum gavs makamındaki evliyalar için hariç tutulmuştur.Gavsın vefatından sonra hayatta olduğu gibi tasarruf etme sırrı bütün tasavvuf çevrelerince kabul görmüştür.

 

Ancak bu yararlanma çok sınırlıdır.Herkes,aynı ölçüde vefat eden bir mürşitten  yararlanamaz.Burada da pek çok tehlikeler söz konusu…

 

Müridin batından istifadeye yeteneği yoksa geçen yıllarına yazık olur.

 

Bir mürşide dırı gibi yapışmak ondan ayrılmamak doğru mudur?

 

İmam Rabbani Hazretlerinin bu sahada fetvası vardır.Hatta mürşit hayattayken bile başka bir şeyhe gitmek yerinde görülmüştür.

 

Şartı,eski şeyh hürmetle anılıp sevile,o şeyh inkar yoluna gidilmeye…

 

Ancak burada büyük bir tehlike de yok değildir.Batında kalan şeyh gerçek bir gavsa ,böyle ayrılmalar onun tarafından cezalandırılabilir.Bunun bedeli aklı almadık bir şekilde ödettirilebilir.Büyük sillelerle hayatına hüsnü hatime çektirilebilir.

 

Bu göz ardı edilmemelidir.

 

İstihare namazı kılarak Allah’a danışarak bunu yapmak iyi bir şeydir.

 

Mürşidi vefat etmiş insanlara pek çok açıdan yazıklar olmuştur.

 

Nasıl olmasın ki?Bir kör insan gibi mürit nerede olduğunu ne yaptığını bilmemektedir.

 

Hallerin,zuhuratın şeytani mi rahmani mi olduğunun farkında dahi değildir.Hiç bir sorununu mürşidine açamamaktadır.Onun himmetinin alabilmesi dahi Allah’a kalmıştır.

 

Ya hayatta olan kimi ölü mürşitlere ne demeli?

 

Silsile tam.Şecereler mükemmel.Cübbe,sarık,sakal ve çevresine el pençe divan duran divaneler on binlerce…

 

Ama mürşid-i kamil değil…Gönül gözü yok…Erişmesi yok…Gönül kulağı yok…Olsa da evliya bilgisinden sırrından mahrum.Böyle noksan mürşide biat etmek öldürücü bir zehirdir.

 

Kamil mürşit gönülden geçenleri bilir.Müridin Adem Aleyhi selamdan bu gününe neslinin adını sayar.Elli yıl sonrasını anlatabilir.Ruhaniyatıyla müridi yetiştirmeye gelir.Dua ve himmetiyle belaları hastalıkları kaldırma yetkisi vardır.

 

Mürşid-i kamil olmayan bir şeyhe bağlanmak da bir o kadar tehlikelidir.

 

Mürşidi vefat eden sufilere önerim cine şeytana kapılmadan kamil bir mürşit aramaları.Onun ruhani terbiyesi altına girmeli…Verdiği hizmetleri yapmalı…

 

Vefat eden şeyhe bağlanıp kalmak bek çok açıdan sıkıntılıdır.

 

Selam ve dua ile…

 

Dr. Ferhat Özdemir

www.celcelutiye.com

 
  Copyright Celcelutiye.com © 2008 - 2014
Hersey Sevmekle Baslar..